7.9 k

SPEED-D บริการรับ-ส่งพัสดุใน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ


บริการรับ-ส่งพัสดุผ่านทาง 7-11 ด้วยความร่วมมือของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (ฐานะตัวแทนรับฝากพัสดุ) และบริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด (ฐานะผู้ให้บริการด้านขนส่ง) ในชื่อ SPEED-D (สปีด-ดี) เปิดให้บริการที่ 7-11 ทั่วประเทศกว่า 12,000 สาขา

เงื่อนไขการส่งสิ่งของต้องห้ามส่ง และสปีด-ดี จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆในทุกกรณี ดังนี้


1. สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด


2. ยาเสพติดหรือสารเสพติดทุกชนิด


3. อาวุธหรือวัตถุที่เป็นเครื่องมือก่ออาชญากรรมทุกชนิด


4. วัตถุไวไฟหรือวัตถุอันตรายทุกชนิด


5. อาหารสดทุกชนิด เช่น เนื้อสัตว์ ปลา


6. สิ่งผิดกฏหมายทุกชนิด


7. วัตถุโบราณหรือของสะสมเช่น งานศิลป์ พระเครื่อง วัตถุมงคล


8. ชิ้นส่วนมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิด


9. อาหาร ขนม ผัก ผลไม้สดทุกชนิด


10. จดหมายหรือเอกสารสำคัญต่างๆทุกชนิดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือออกโดยองค์กรอิสระต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เอกสารทางภาษี ใบสำคัญทางการจ่ายเงิน เป็นต้น


11. สิ่งของมีค่าทุกชนิด/สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น เครื่องเงิน ทองคำ เพชรพลอย โลหะ หรือหินมีค่า/กึ่งมีค่า


12. สื่อลามก


13. ต้นไม้ พืชทุกชนิด


14. ผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด


15. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ทุกประเภท


16. เงินสด และพันธบัตร หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด เช่น ธนบัตร, เช็ค


17. อาหารแช่เข็งหรือสิ่งของที่ควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท


18. สิ่งของที่บรรจุด้วยกล่องโฟม


เงื่อนไขการส่งของที่ สปีด-ดี จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆในทุกกรณี มีดังนี้


1. การจัดส่งโดยบรรจุหีบห่อที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ


2. บรรจุภัณฑ์ และอาหารที่ส่งกลิ่นทุกชนิด เช่น ปลาเค็ม ปลาร้า ทุเรียน ฯลฯ


3. ของเหลวทุกชนิด


4. เอกสารที่เป็นความลับทุกชนิด


5. บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสด รวมถึงบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท


6. สลากกินแบ่งรัฐบาล


7. สินค้าที่ผลิตจากแก้ว หิน กระจกหรือเซรามิก หรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น แก้วน้ำ ขวดแก้ว กระจกเงา โคมไฟแขวนผนัง เครื่องประดับ


8. สิ่งของที่บรรจุขวดแก้ว หรือเซรามิกทุกชนิด หรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน


9. พัสดุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดการเกิดความเสียหายแก่พัสุดของบุคคลอื่น


10. เครื่องสำอางทุกประเภท


** หมายเหตุ ผู้ส่งตกลงยอมรับเงื่อนไขที่ทาง สปีด-ดี กำหนดไว้ในเว็บไซต์ ในกรณีที่ผู้ส่งฝ่าฝืนส่งสินค้าตามเงื่อนไขข้างต้น ทำให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อพัสดุของผู้อื่น ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายของพัสดุชิ้นอื่นที่ได้รับความเสียหายนั้นด้วย ภายในระยะเวลาที่สปีด-ดี กำหนด