6.4 k


ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) คือยาต้านเชื้อไวรัสที่ใช้ในการรักษาโรค COVID-19 ซึ่งยาฟาวิพิราเวียร์ได้รับการคิดค้นและพัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ก่อนที่จะนำมาใช้ต้านเชื้อไวรัสอื่นๆ รวมถึงไวรัส SAR-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรค COVID-19 โดยมีกลไกการออกฤทธิ์คือยับยั้งเอนไซม์ RNA-dependent RNA polymerase ในเชื้อไวรัส จึงสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายมนุษย์ได้  


“ยาฟาวิพิราเวียร์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ยังไม่สามารถซื้อรับประทานได้เองจากร้านขายยา” ต้องได้รับการประเมินอาการและจ่ายยาจากแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

 

เมื่อผู้ป่วยตรวจพบเชื้อ SAR-CoV-2 หรือเชื้อไวรัส COVID-19 ควรติดต่อโทร. 1330 เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษา หลังจากนั้นคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองว่ามีอาการของโรค เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบหรือไม่  


ผู้ป่วยที่มีอาการของโรค ควรได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเร็วที่สุด โดยขนาดยาที่แนะนำให้รับประทานคือ  

ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่น้ำหนักน้อยกว่า 90 กิโลกรัม

วันที่ 1: รับประทานครั้งละ 9 เม็ด (1,800 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง 

วันที่ 2-5: รับประทานครั้งละ 4 เม็ด (800 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง 


ผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่น้ำหนักมากกว่ากว่า 90 กิโลกรัม 

วันที่ 1: รับประทานครั้งละ 12 เม็ด (2,400 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง 

วันที่ 2-5: รับประทานครั้งละ 5 เม็ด (1,000 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้ง 


เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

รับประทานยาตามน้ำหนักตัว  


การรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ต้องได้รับการประเมิน แนะนำและติดตามอาการโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด  

 

 

 ข้อควรระวังในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 

• ห้ามใช้ยาในสตรีมีครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้ทารกในครรภ์ มีอวัยวะที่พิการได้  

• หญิงให้นมบุตรควรงดการให้นม ในระหว่างการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 

• ระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเกาท์ เนื่องจากยาอาจเพิ่มระดับกรดยูริกในกระแสเลือด เมื่อใช้ร่วมกับยา pyrazinamide  

• ระมัดระวังการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาลดน้ำตาล repaglinide หรือ pioglitazone เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  

 

เนื่องจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ควรได้รับการประเมินอาการ และการติดตามอาการจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยโควิด 19 จึงไม่ควรซื้อยาที่ขายในแหล่งต่างๆ เช่นจากร้านค้าออนไลน์มารับประทานเอง เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยา หรืออาจได้รับยาปลอม ยาไม่มีมาตรฐานที่ทำให้การรักษาไม่มีประสิทธิภาพ และผู้ที่ไม่ติดเชื้อ ยังไม่ต้องรับประทานยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากยาไม่มีฤทธิ์ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็ไม่ต้องใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เช่นกัน เนื่องจากส่วนมากผู้ป่วยสามารถหายได้เอง ไม่ต้องได้รับผลข้างเคียงจากยา และไม่แนะนำให้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ เนื่องจากเพิ่มโอกาสในการเป็นพิษต่อตับ  

 

เอกสารอ้างอิง

1. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข โดยคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ (คณะกรรมการกำกับดูแลรักษาโควิด-19) ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

2. เอกสารกำกับยา AVIGAN  สินค้าที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์ Prompt 400 มล. 

คลิก >> https://bit.ly/3yVTjUT


หน้ากากอนามัย คูวิน มาส์ก

คลิก >> https://bit.ly/37SGGOF