คำถามที่พบบ่อย

ALL member

สมาชิก ALL member คืออะไร

ร้านค้าในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วยที่ใดบ้าง

สมัครสมาชิก ALL member ได้ที่ไหน

สมัครสมาชิก ALL member อย่างไร

มีค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก ALL member ไหม

มีวันหมดอายุหรือไม่

แต้มมีวันหมดอายุหรือไม่

สะสมแต้มอย่างไร

สามารถตรวจสอบแต้มได้อย่างไร

แต้มแลกอะไรได้บ้าง

เติมเงินสมาชิก ALL member ได้ไหม

กรณีบัตรสูญหายต้องทำอย่างไร

กรณีบัตรชำรุดต้องทำอย่างไร

ALL member ผูก Truemoney Wallet ได้ไหม

คูปองหรือสิทธิพิเศษใน 7App ใช้อย่างไร

สามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ALL member ผ่าน 7App ได้ไหม

ถ้าสมัครสมาชิก ALL member ที่หน้าร้านแล้วมาสมัครผ่าน 7App ได้ไหม

ถ้าสมัครสมาชิก ALL member ผ่าน 7App แล้วมารับบัตร ALL member ที่หน้าร้านได้ไหม

สินค้ายกเว้นที่ไม่เข้าร่วมรายการได้แก่อะไรบ้าง

ถ้ามี 7-Card แล้วต้องสมัครสมาชิก ALL member ไหม

กรณีมีบัตร 7-Card มากกว่า 1 ใบ สามารถสมัครสมาชิก ALL member ได้ทุกใบหรือไม่ อย่างไร

จะโอนแต้ม 7-Card ไปเป็นแต้ม ALL member ได้อย่างไร

วิธีตรวจสอบบัญชีสมาชิกใน 7App