ข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิก ALL member

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก ALL member

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สิทธิประโยชน์เฉพาะตัวแก่สมาชิก

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก (Privacy Notice)