4.2 k

ภญ.ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ


“เทสโทสเทอโรน” เป็นฮอร์โมนเพศชายที่มีส่วนสำคัญในการกำหนดลักษณะความเป็นชาย ส่งผลถึงความต้องการทางเพศ และการสร้างอสุจิที่สมบูรณ์ โดยเทสโทสเทอโรนจะสร้างมากที่สุดในวัยยี่สิบต้นๆหลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดระดับลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยปัจจัยที่ผลต่อการลดระดับของฮอร์โมนเพศชายมีหลายประการ เช่น ความเครียด การดื่มสุรา สูบบุหรี่ การทำงานหนักโดยไม่พักผ่อน ไม่ออกกำลังกาย รวมถึงภาวะทุพโภชนการ เมื่อระดับฮอร์โมนเพศชายลดลงกว่าระดับปกติ จะทำให้เกิดอาการแสดงต่างๆเช่น กล้ามเนื้อลีบเล็ก ลงพุง ผมบาง ความต้องการทางเพศลดลง เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน และสภาพจิตใจ ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ เป็นต้น


ดังนั้นหลักการสำคัญในการดูแลสุขภาพคุณผู้ชายคือ

  1. พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง โดยเฉพาะเวลากลางคืนเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายจะสร้างตอนกลางคืน
  2. งดสูบบุหรี่ และดื่มเหล้า
  3. กินอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสัดส่วน ลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมันให้น้อยลง
  4. พยายามอย่าให้มีความเครียด และจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม
  5. ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
  6. เสริมวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นเช่น 

- แร่ธาตสังกะสี ช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายและสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

- แร่ธาตุซีลีเนียม เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย และเกี่ยวข้องกับการสร้างฮอร์โมนเพศชาย

- สารสกัดจากสมุนไพร เช่น โสม ถั่งเช่า กระชายดำ ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียให้ความสดชื่น เพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย