822

ภญ.รุ่งนภา ดวงเอ้ย


คอนแทคเลนส์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาสายตา และช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพ ซึ่งทำจากพลาสติกอ่อนนุ่ม ไฮโดรเจล หรือซิลิโคนขนาดบางและเล็ก คอนแทคเลนส์เป็นวัสดุที่สัมผัสกับดวงตาโดยตรงดังนั้นการรักษาความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อดวงตาได้ โดยวิธีการดูแลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


การเลือกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์

  1. มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคได้ดีโดยดูได้จากการผ่านมาตรฐานของ ISO 14729 และ ISO 18259 และสามารถขจัดสิ่งสกปรก รวมถึง คราบไขมัน โปรตีนที่เกาะบนคอนแทคเลนส์ได้
  2. มีความปลอดภัยต่อดวงตา
  3. หากต้องใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานควรเลือกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเลนส์เพราะจะทำให้ใส่ได้ยาวนานขึ้นโดยไม่เคืองดวงตา


ขั้นตอนการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์

เป็นขั้นตอนการทำความสะอาดหลังจากการถอดคอนแทคเลนส์แล้ว ซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกประการในขั้นตอนการทำ  ความสะอาดคือ ทุกขั้นต้องที่จะต้องมีการสัมผัสกับคอนแทคเลนส์ควรล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดก่อนทุกครั้ง

  1. นำเลนส์มาวางบนฝ่ามือ แล้วหยดน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ลงบนเลนส์ จากนั้นใช้นิ้วมือถูเลนส์ประมาณ 30 วินาที 
  2. รินน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ผ่านตัวเลนส์ เพื่อชำระสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่
  3. แช่คอนแทคเลนส์ในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ ซึ่งตลับที่ใช้แช่คอนแทคเลนส์ควรสะอาดอยู่เสมอ


วิธีการทำความสะอาดตลับแช่คอนแทคเลนส์

  1. ล้างด้วยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ และถูตัวตลับด้วยนิ้วมือ จากนั้นใช้น้ำยาเทผ่านอีกรอบโดยไม่ใช้น้ำ
  2. ทิ้งไว้ให้แห้งโดยวางคว่ำไว้บนกระดาษทิชชู่
  3. แนะนำให้เปลี่ยนตลับทุกๆ 3 เดือน


เอกสารอ้างอิง

1. พ.อ.ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม.(2562).การเลือกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์.ค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2562, จาก https://www.freshlookcolorth.com/howtochoose

2. นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ.โรงพยาบาล ตาหู คอ จมูก(2560).วิธีการดูแล คอนแทคเลนส์ ที่ถูกต้อง.ค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2562 จาก https://eent.co.th/articles/014/