21

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ร่วมกับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคยาเหลือใช้และยาที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพหรือผู้ที่มีความต้องการใช้ยาอีกเป็นจำนวนมาก


ระยะเวลา : เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2567


เพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่เพื่อนมนุษย์ และนำสุขภาพดีสู่ชุมชน ควบคู่กับการนำทรัพยากรที่มีกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดตั้งโครงการเภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า ชวนบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการในการรับบริจาคยาให้กับ โรงพยาบาลอุ้มผางและโรงพยาบาลอื่นๆ ข้างเคียงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นสะพานบุญให้กับประชาชนได้ส่งมอบน้ำใจให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสในการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากโรงพยาบาลอุ้มผาง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน ห่างจากตัวเมืองแม่สอด จ.ตาก ถึง 164 กม. ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 4 ชม. ผ่านโค้งกว่า 1,419 โค้ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ อาทิ ระยะทางในการเดินทางที่ต้องใช้เวลานาน เครื่องมือทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย จนเป็นอุปสรรคในการรักษาคนไข้ และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากภาครัฐฯ ที่ต้องเดินทางระยะไกลเข้ามารักษาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน


นอกจากนี้ ด้วยพฤติกรรมการบริโภคยาของคนไทย ที่อาจทานยาไม่หมดตามที่แพทย์หรือเภสัชกรจ่ายให้หรือพฤติกรรมในการหยุดทานยาเอง ทำให้ทานยาไม่ครบ และเกิดยาเหลือใช้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในหนึ่งปี คนไทยทิ้งยาที่ไม่ได้ใช้เป็นมูลค่าปีละกว่า 2,000 ล้านบาท ไปอย่างน่าเสียดาย โรงพยาบาลอุ้มผางจึงได้รับบริจาคยาเหลือใช้ จากภาคประชาชน ซึ่งเภสัชกรของโรงพยาบาลจะนำยาที่ได้รับบริจาคดังกล่าวไปคัดแยก แล้วนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสต่อไป แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องใช้เวลานานในการคัดแยก


เภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการรับบริจาคยาเหลือใช้ โดยรวบรวม และตรวจสอบคัดกรองยาคุณภาพดี ที่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อได้ โดยเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จำนวนกว่า 400 คน แล้วจึงส่งต่อให้โรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อเป็นการลดภาระในการแยกยาของโรงพยาบาล และช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น


ยาที่รับบริจาค ได้แก่

1. ยาทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุการใช้งานต่ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป เช่น กลุ่มยาแก้แพ้ ยารักษาไข้หวัด ยารักษาโรคตามอาการ กลุ่มยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน, เบาหวาน, ลดคอเลสเตอรอล เป็นต้น

2. ยาเม็ด จะต้องอยู่ในแผงอะลูมิเนียมฟอยล์หรือแผงที่ปิดสนิทเท่านั้น

3. ยาน้ำหรือยาทาภายนอก ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเท่านั้น


ยาที่ยกเว้นการรับบริจาค ได้แก่

1. ยาที่หมดอายุแล้วหรือยาที่ใกล้หมดอายุใน 6 เดือน

2. กลุ่มยาที่ควบคุมอุณหภูมิหรือกลุ่มยาแช่เย็น

3. ยาเม็ดที่ไม่ได้อยู่ในแผงอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดสนิท

4. ยาน้ำและยาทาที่เปิดใช้แล้ว เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ทายาแก้ร้อนใน เป็นต้น


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่เพื่อนมนุษย์ร่วมกันได้ ผ่านช่องทางที่หน้าร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567


????อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : https://bit.ly/44Roce9 

????ค้นหาสาขา : https://bit.ly/3xfmNlc อัปเดตและติดตามสาระสุขภาพดี ๆ จาก ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้ที่

Website: https://exta.co.th/

LINE: @eXtaPlus (https://bit.ly/eXtaplus)

Instagram: instagram.com/extaplus

YouTube: youtube.com/eXtaHealthBeauty


หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยาสามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถปรึกษาเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ผ่าน Application ALL PharmaSee ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ