1.2 k

ภญ. ชนิดา จินดาสุข


โรคกรดไหลย้อน มีอาการที่พบได้ทั่วไปคือแสบย้อนอกบริเวณลิ้นปี่ หลอดอาหาร หน้าอก บางครั้งแสบถึงลำคอ มีเรอเปรี้ยว และอาจมีอาการไอ เสียงแหบและเจ็บคอร่วมด้วยถ้าไม่สามารถคุมอาการได้ดี เกิดจากการที่มีกรดจากในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร เนื่องจากหูรูดทางเดินอาหารส่วนบนไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


โรคกรดไหลย้อนมีความแตกต่างจากโรคกระเพาะอาหาร โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย้อน จะมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลำคอ รวมถึงอาจมีอาการเรอเปรี้ยว ซึ่งมักจะเกิดหลังจากการรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ 

เมื่อเกิดอาการของโรคกรดไหลย้อน ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการ ร่วมกับการปรับพฤติกรรมซึ่งเป็นสาเหตุของโรค ดังนี้


  • งดการรับประทานอาหารปริมาณมากในมื้อเย็น และนอนทันที ควรรออย่างต่ำ 3 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารมื้อสุดท้าย เพื่อให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วค่อยนอน 
  • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป
  • งดการรับประทานอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการของโรค ได้แก่อาหารรสชาติเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด ชา กาแฟ น้ำอัดลมเป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคกรดไหลย้อน
  • หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป
  • นอนหนุนหมอนสูง เพื่อป้องการการไหลย้อนของกรดเข้ามาในหลอดอาหาร
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หลีกเลี่ยงความเครียด