44


เข้าสู่ช่วงฤดูฝน อีก 1 วัคซีนที่มีความจำเป็นก็คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine) เนื่องจากเป็นฤดูกาลการระบาดของเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาซึ่งทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ทำให้มีอาการของระบบทางเดินหายใจ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย และปวดเมื่อยตามร่างกายร่วมด้วย ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล ดังนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีผลช่วยป้องกันการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้


ใครบ้างควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประชาชนทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือมีโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม


ใครที่ไม่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

• เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน 

• ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง 

• ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง

• ผู้ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ให้เลื่อนการรับวัคซีนไปก่อนจนกว่าอาการป่วยจะหาย

ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อไร

ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ก่อนเริ่มฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และ ก่อนเริ่มฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด และควรมีการฉีดซ้ำทุก 1 ปี เพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่อง


อาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน

• อาจมีอาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด สามารถใช้เจลประคบเย็นเพื่อประคบบริเวณที่มีอาการบวมหรือแดงได้ แต่ห้ามนวดหรือคลึง

• บางคนอาจมีไข้หรือปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ซึ่งอาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวด และอาจใช้เจลลดไข้ติดเพื่อบรรเทาอาการได้

• แต่หากมีอาการข้างเคียงอื่น เช่น หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง มีลมพิษขึ้น ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หมดสติ ให้รีบพบแพทย์ทันที


ทั้งนี้หลังการรับวัคซีนทุกครั้งแนะนำให้เฝ้ารอสังเกตอาการข้างเคียงในสถานพยาบาลก่อนอย่างน้อย 30 นาที


เอกสารอ้างอิง

1. แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 (no date) Home. Available at: https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=12399 (Accessed: 18 April 2024). 

2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (influenza vaccine) (no date) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. Available at: https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue051/rama-rdu (Accessed: 18 April 2024). 
อัปเดตและติดตามสาระสุขภาพดี ๆ จาก ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้ที่

Website: https://exta.co.th/

LINE: @eXtaPlus (https://bit.ly/eXtaplus)

Instagram: instagram.com/extaplus

YouTube: youtube.com/eXtaHealthBeauty


หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ยาสามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถปรึกษาเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ผ่าน Application ALL PharmaSee ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ