3.0 k

วิธีลดไข้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ไข้คืออาการที่อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าปกติ โดยเมื่ออุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะถือว่ามีไข้ อาการไข้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเมื่อมีการติดเชื้อโรค (เชื้อไวรัส,แบคทีเรีย) หรือมีเจ็บป่วยจากสาเหตุบางอย่างเช่น การที่ร่างกายขาดน้ำจากอุณหภูมินอกร่างกายสูงมากๆ หรืออุจจาระร่วง การมีแผลผ่าตัด หรือโรครูมาตอยด์เป็นต้น เมื่อมีไข้สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก อาจทำให้เกิดสภาวะขาดน้ำ และอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการสับสน หรืออาจมีอาการชักได้

เมื่อมีอาการไข้ สามารถรับประทานยาลดไข้เช่นยาพาราเซตามอล ซึ่งมีทั้งขนาดเม็ดและขนาดน้ำ โดยผู้ใหญ่ไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเกินวันละ 4 กรัม และไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน สำหรับเด็ก ควรรับประทานยาตามที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เภสัชกร หรือตามที่ฉลากกำหนด สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลร่วมกับการเช็ดตัวเมื่อมีไข้สูง รวมถึงการใช้แผ่นเจลลดไข้วางบนหน้าผากและตามข้อพับเพื่อระบายความร้อนร่วมด้วย

ทั้งนี้ ถ้าอาการไข้ไม่ลดลงหลังจากรับประทานยาภายใน 2-3 วัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการไข้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

1. https://medthai.com

2. https://www.pobpad.com

3. http://www.bangkokhealth.com

4. https://www.pharmacy.mahidol.ac.th