31

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เรียกได้ว่าแทบจะเป็นโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน" ไปแล้ว โดยสิ่งที่กำลังน่าเป็นกังวล คือการพบว่าเด็กติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากยังไม่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีรายงานก่อนหน้านี้จากประเทศแอฟริกาใต้ว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อาจมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยจาก "โอไมครอน" รุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อเด็กเล็กมากกว่าตัวแปรอื่นๆ ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มเด็กเล็กจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย 


ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะการได้รับโภชนาการที่ดี ได้รับพลังงาน สารอาหารหลักทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และวิตามิน เกลือแร่ให้ครบถ้วน โดยสารอาหารตัวเด่นๆ ที่บทบาทต่อภูมิต้านทาน มีดังนี้ 


1. วิตามินซี ช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาว และช่วยกระบวนการทำลายเชื้อโรค รับประทานผักผลไม้ต่อวันให้ได้อย่างน้อย 400 กรัมและเลือกผักผลไม้ที่เป็นแหล่งวิตามินซี  

2. วิตามินเอ ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน โดยแหล่งอาหารที่ดีที่ร่างกายสามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์ได้สูง ได้แก่ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง นม ผลิตภัณฑ์จากนม และแหล่งอาหารรองลงมาจะได้จากพืช ได้แก่ ผักใบเขียวเข้ม ผักและผลไม้สีเหลืองและส้ม เช่น ตำลึง ผักบุ้ง แครอท ฟักทอง มันเทศสีเหลือง มะละกอสุก 

3. สังกะสี มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และแบ่งเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งควบคุมการทำงานของเอนไซม์ ที่เป็นกลไกหลักในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งแหล่งอาหารที่ดีเมื่อพิจารณาจากปริมาณและการดูดซึมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เนื้อสัตว์และเครื่องใน หอยนางรม สัตว์ปีกและปลา และที่รองลงมา ได้แก่ ไข่ นม 

4. โปรตีน ช่วยสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันและสารภูมิคุ้มกันต่างๆ ซึ่งโปรตีนที่มีคุณภาพดีมีกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วน สามารถได้รับจากเนื้อสัตว์ ไข่ นม (พร่องหรือขาดมันเนย) ชีส (เลือกชนิดที่ไขมันต่ำ) เต้าหู้ ถั่วเหลือง สำหรับโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วต่างๆ เมล็ดพืชต่างๆ สามารถเลือกรับประทานควบคู่กับแหล่งอาหารจากพืชอื่นๆ เพื่อเติมเต็มในส่วนของกรดอะมิโนจำเป็นที่โปรตีนจากพืชชนิดนั้นๆ ไม่ครบถ้วน เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง (ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ) คู่กับถั่วเปลือกแข็งหรือเมล็ดพืช 

5. จุลินทรีย์สุขภาพ (โพรไบโอติกส์) และอาหารสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพ (พรีไบโอติกส์) ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย โดยแหล่งอาหารที่ดีที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ ได้แก่ โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวที่ระบุไว้ว่ามีการเติมโพรไบโอติกส์ แต่ควรเลือกที่น้ำตาลต่ำ สำหรับอาหารสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในแหล่งอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ธัญพืช ข้าวโอ๊ต ถั่วเมล็ดแห้ง กล้วย หัวหอมใหญ่ กระเทียม หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น


นอกจากนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยที่สำคัญคือการล้างมือและการใส่หน้ากากอนามัย ซึ่ง”การล้างมือ” ซึ่งอาจทำได้ 2 วิธีคือ 


- ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก็สามารถฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ แต่จะต้องล้างเป็นเวลานานอย่างน้อย 20 วินาทีหรือให้เด็กๆ ร้องเพลง happy birthday 2 รอบก็จะครบ 20 วินาทีพอดี 

- ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ซึ่งจากคำแนะนำของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าแอลกอฮอล์เจลควรมีความเข้มข้นอย่างน้อย 60 % โดยเน้นการล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่มีการไอ จาม ก่อนการรับประทานอาหาร หลังจากการเข้าห้องน้ำ หลังจากที่มีการสัมผัสกับผู้เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ภายหลังจากการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์ และที่สำคัญภายหลังที่กลับมาจากที่สาธารณะหรือที่ชุมชนรวมเมื่อถึงที่บ้าน ควรจะรีบล้างมือทันที 


นอกจากนี้เด็กๆ ควรได้รับการสอนวิธีใช้หน้ากากให้ถูกต้อง นั่นคือต้องล้างมือให้สะอาดก่อนใส่และหลังถอดหน้ากาก ไม่จับ สัมผัสบริเวณพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากากอนามัยในขณะที่ใส่ เวลาถอดจะต้องจับที่หูหน้ากากทั้งสองข้าง ในกรณีใช้หน้ากากผ้าควรซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า หรือน้ำยาฟอกขาวทุกวัน หรือเมื่อเปียกชื้น เปื้อน ในกรณีใส่หน้ากากอนามัย เมื่อถอดควรนำไปทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ที่สำคัญ ทั้งเด็ก ๆ และผู้ปกครองจะต้องล้างมือทันทีที่สัมผัสกับหน้ากากที่ใช้แล้ว 


หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและการใช้ยา สามารถปรึกษากับเภสัชกรได้ที่ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถปรึกษาเภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ผ่าน Application ALL PharmaSee ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มาสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ

 


เอกสารอ้างอิง

1. กรมสุขภาพจิต. เช็ค "อาการโอไมครอนในเด็ก" 9 ข้อ แบบไหนส่งสัญญาณอันตราย 15% ผื่นขึ้นผิดปกติ. 4 กุมภาพันธ์ 2565. Retrieved on April 25, 2022 from https://www.dmh.go.th/sty_lib/news/news/view.asp?id=31558 

2. ดร.วนพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19.,มิถุนายน 2563. Retrieved on April 25, 2022 from https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/issue037/healthy-eating  

3. รศ. พญ. วนัทปรียา พงษ์สามารถ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. รู้ทัน ป้องกันหนูน้อยห่างไกล COVID-19. 27 เมษายน 2563. Retrieved on April 25, 2022 from https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1420 สินค้าที่เกี่ยวข้อง


BIFIO โปรไบโอติก พลัส 75 กรัม (30 ซอง x 2.5 กรัม)

คลิก >> https://bit.ly/3G13BYa


อินเตอร์ฟาร์มา โปรแบค เซเว่น 10 ซอง

คลิก >> https://bit.ly/3wx4CE8


BLACKMORES บิลเบอร์รี่ 2500 บรรจุ 60 เม็ด

คลิก >> https://bit.ly/39Dorkc