221

ตาแดงเกิดจากภาวะเยื่อบุตาขาวอักเสบ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อแบคทีเรีย หรือการแพ้ ซึ่งอาการที่มักแสดงออกมาคือ เยื่อบุตาขาวแดง คันเคืองตา น้ำตาไหล รวมถึงอาจมีขี้ตาร่วมด้วย 


เยื่อบุตาขาว เป็นเยื่อเมือกที่มีลักษณะใส คลุมอยู่ที่ด้านหลังของเปลือกตาและส่วนของตาขาว ทำหน้าที่ผลิตน้ำตาตามปกติเพื่อหล่อลื่นและปกป้องดวงตา รวมทั้งมีเส้นเลือดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป 


เยื่อตาขาวอักเสบหรือตาแดง จะมีอาการตาขาวเป็นสีแดง และ/หรือ มีอาการคัน เคืองตา น้ำตามากกว่าปกติ มีขี้ตา 


อาจเกิดได้จาก 3 สาเหตุ คือ 

1. เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย 

2. เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส 

3. เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการแพ้ 


เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

มีอาการตาขาวเป็นสีแดง เคืองตา น้ำตาไหล ขี้ตามาก มักเป็นทั้ง 2 ข้าง ขี้ตาเหนียวมักมีสีเหลืองหรือเขียว หนังตาบวม เปลือกตาติดกันหลังตื่นนอน การรักษา ควรใช้ยาหยอดตา หรือยาป้ายตาปฏิชีวนะชนิดใช้เฉพาะที่ เพื่อให้หายเร็วขึ้น และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน (ควรปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยา) ทำความสะอาดดวงตาด้วยน้ำเกลือ อาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ แต่หากอาการไม่ดีขึ้น แนะนำให้พบแพทย์


เยื่อบุตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัส

สามารถติดต่อถึงกัน และเกิดการระบาดได้ง่าย มีอาการตาขาวแดง ตาบวม เคืองตา น้ำตาไหล ปวดตาเล็กน้อย อาจพบต่อมน้ำเหลืองโตร่วมด้วย เยื่อบุตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัส สามารถหายได้เองภายใน 2 สัปดาห์ และยังไม่มียาสำหรับรักษาโดยเฉพาะ การใช้ยาจะเป็นการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการ เช่น การใช้ยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันเคืองตา หากพบการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย อาจต้องใช้ยาหยอดตา หรือยาป้ายตาที่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ แต่ไม่ควรใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ เพราะจะทำให้อาการแย่ลง 


เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการแพ้

 เยื่อบุตาขาวอักเสบจากการแพ้ เกิดจากการที่ร่างกายหลั่งสารก่อภูมิแพ้ออกมา เมื่อพบเจอกับสิ่งที่แพ้ เช่น ละอองเกสรดอกไม้ ขนสัตว์ ฝุ่นในอากาศ อาการที่พบคือ คันตามาก ตาแดงอย่างรวดเร็ว น้ำตาไหล และอาการจะหายไปเมื่อสามารถกำจัดสารก่อภูมิแพ้ การรักษาที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเกิดอาการตาแดงจากการแพ้ แนะนำให้หยอดตาด้วยยาหยอดตาแก้แพ้ สามารถประคบเย็นร่วมด้วยเพื่อลดอาการคัน และหากจำเป็นอาจต้องใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ ซึ่งจะลดอาการแพ้ได้ดี (ปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยา) 


การปฏิบัติตัวเมื่อตาแดง

• ไม่ขยี้ตา เมื่อรู้สึกคัน หรือเคืองตา 

• ใช้สำลีชุบน้ำเกลือช่วยเช็ดขี้ตา และควรทิ้งสำลีที่ใช้แล้วในถังขยะที่ปิดมิดชิด  

• ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

• ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ 

• ประคบเย็น เพื่อลดอาการคัน เคืองตา 

• ปรึกษาเภสัชกรเพื่อการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม