42


“งานเข้าตลอดวัน งานติดพันตลอดเวลา ไม่มีเวลาจะลุกจากเก้าอี้ไปไหนเลยจริงๆ ” เชื่อว่าหลายๆ คนก็คงเจอกับสถานการณ์นี้อยู่ใช่ไหมคะ ยิ่งถ้า Work From Home ด้วยแล้ว บางคนแทบจะไม่ลุกจากเก้าอี้ที่นั่งทำงานเลย แต่ทราบไหมคะ ว่าการที่เรานั่งติดเก้าอี้เป็นเวลานาน โดยไม่มีการเปลี่ยนอิริยาบทบ้าง อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และร่างกาย ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้นะคะ มาดูกันค่ะว่าหากเรามีพฤติกรรมนั่งนานจนเป็นนิสัย จะส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้าง 


ผลเสียจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน

1. ผลเสียต่อระบบกล้ามเนื้อ การนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ เกิน 1 ชั่วโมงโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถ และหากนั่งไม่ถูกท่าด้วยแล้ว จะทำให้ท่าการทรงตัวผิดรูปไป เกิดการบาดเจ็บบริเวณหลัง และกระดูกสันหลัง เพราะมีแรงกดทับที่หลังส่วนล่าง ทำให้กล้ามเนื้อ และข้อต่อโดยรอบตึงตัว กล้ามเนื้อบริเวณหลัง ก้นกบ สะโพก และขาเกร็ง ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามมา หากปล่อยไว้นานๆ อาจกลายเป็นปวดเรื้อรังได้ 

2. เสี่ยงเกิดโรคในกลุ่มเมตาบอลิก ได้แก่ กลุ่มความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด ลักษณะสำคัญ ได้แก่ อ้วนลงพุง ค่าไขมันในเลือดผิดปกติ น้ำตาลในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง เพราะเราใช้พลังงานน้อยต่อวัน  

3. เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน เพราะร่างกายของเราใช้พลังงานต่ำลง ทำให้กระบวนการเผาผลาญอาหารช้าลง การเผาผลาญแคลอรี่ลดลง นานวันเข้าจึงอ้วนขึ้น 

4. เสี่ยงต่อโรคในกลุ่มรูมาตอยด์ เช่น โรคข้อเสื่อม จากการที่ข้อต่อต่างๆ ถูกใช้งานเป็นเวลานาน 

 

แต่ความเสี่ยงจาการนั่งเป็นเวลานานๆ ทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถป้องกันได้ ด้วย 

• ขณะนั่งทำงาน ควรเคลื่อนไหวร่างกายบ้างเป็นระยะๆ เช่น เปลี่ยนจากการนั่งเป็นการยืนคุยโทรศัพท์  

• จัดให้มีช่วงเวลาพักเป็นระยะ ตลอดทั้งวัน (ทุกๆ 1 ชั่วโมงควรมีการเปลี่ยนอิริยาบท) 

• จัดท่านั่งให้เหมาะสม เพื่อลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และพยายามไม่นั่งหลังงอ 

• หลังเลิกงานควรออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ และเป็นการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย  

• รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างสมดุล  

ปรับเปลี่ยนอิริยาบทในการทำงานกันบ้าง ตั้งแต่ตอนนี้ อย่าปล่อยให้การนั่งนาน เป็นเพชรฆาตเงียบมาทำร้ายร่างกายเรานะคะ 


อ้างอิง 

1. อ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล./ (2560).//มหันตภัยร้ายจากการนั่งนาน./สืบค้น 19/05/2021,// https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/gallery 

2. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ./(2560).//นั่งนาน ป่วยง่ายอ้วนเร็ว./สืบค้น 19/05/2021,// https://www.thaihealth.or.th/Content/35188