64


ในช่วงที่โรคระบาดอย่างโควิด-19 ยังไม่หยุดระบาด หลายๆ บริษัทจึงให้พนักงานทำงานแบบ Work From Home หรือการทำงานจากที่บ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัย ลดโอกาสการติดเชื้อของพนักงาน แต่ในขณะเดียวกัน การทำงานที่อยู่แต่ในบ้านนานๆ อาจทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต ซึ่งมีสาเหตุดังนี้


1.การทำงานที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ ทำให้สมองแทบไม่ได้หยุดพัก ทำให้บางคนเกิดปัญหานอนไม่หลับตามมา และทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลต่อสุขภาพจิตโดยตรง


2.การทำงานในอิริยาบทเดิมๆ เป็นเวลานาน ทำให้ร่างกายไม่ผ่อนคลาย 


3.การจดจ่อต่องานจนละเลยสุขภาพกาย ทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต เช่น การไม่ได้กำหนดเวลาในการทำงานอย่างชัดเจน ทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และอาจเกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หรือ การที่รับประทานขนม จุกจิก ตลอดเวลา อาจจะทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวม


4.ความเครียดที่อาจเกิดจากรายได้ที่หายไป 


หากหลีกเลี่ยงในสภาวะแบบนี้ไม่ได้ ดังนั้นควรหาวิธีการเพื่อคลายเครียด ในช่วง Work From Home ตัวอย่างเช่น


1.กำหนดเวลางาน จัดสรรเวลาพักที่ชัดเจน เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลา เพื่อป้องกันการเป็นโรคกระเพาะอาหาร


2.ไม่ควรนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานๆ ควรเปลี่ยนอิริยาบทบ่อยๆ หรือลุกเดินทุกๆ 1 ชั่วโมง และพักสายตาโดยละสายตาจากคอมพิวเตอร์ทุกๆ 20 นาที 


3.ควรหยุดการใช้คอมพิวเตอร์หรือจอมือถือ 1 ชั่วโมงก่อนนอน เพื่อให้สมองได้พัก และทำให้หลับสบายมากขึ้น


4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และครบ 5 หมู่เนื่องจากร่างกายที่แข็งแรงจะทำให้สุขภาพจิตดีด้วย


5.หากิจกรรมผ่อนคลายทำ เช่น การออกกำลังกาย การปลูกต้นไม้ ฟังเพลง


6.ทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออก เป็นเวลา 15 นาที เช้า และก่อนนอน จะช่วยทำให้คลายเครียดลงได้ เนื่องจากร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนเอนดอร์ฟินส์ (Endorphins) หรือสารแห่งความสุขออกมา ทำให้คลายกังวลลงได้


วิธีเหล่านี้นอกจากทำให้เรารู้สึกไม่เครียดจนเกินไป ในการทำงานที่บ้าน ยังอาจทำให้มีสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย


References

1. Dhurakij Pundit University Research Service Center. 2021. Work From Home สะดวกกาย ทำลายตับ. [online] Available at: <https://www.dpu.ac.th/dpurdi/news/21> [Accessed 31 May 2021].

2. Thaihealth.or.th. 2021. จิตแพทย์แนะวิธีฝึก สมาธิ ลดเครียด ป้องกัน 6 โรค - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). [online] Available at: <https://www.thaihealth.or.th/Content/49550-จิตแพทย์แนะวิธีฝึก%20สมาธิ%20ลดเครียด%20ป้องกัน%206%20โรค.html> [Accessed 31 May 2021].