57


ด้วยมลภาวะในปัจจุบัน ทั้งฝุ่นควัน และเชื้อโรค ทำให้เราต้องสระผมบ่อยขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องดี ที่เราจะได้ชำระล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากเส้นผมและหนังศีรษะ แต่กว่าจะกลับถึงบ้านก็ค่ำมืด กว่าจะอาบน้ำสระผมเสร็จก็ดึกดื่น หมดแรงเป่าผมให้แห้ง บางคนจึงเลือกที่จะนอนเลยทั้งที่ผมยังเปียกอยู่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะของเราเลยค่ะ 

 

ผลเสียจากการที่เรานอนทั้งที่ผมยังเปียก 

1. เชื้อราบนหนังศีรษะ : การนอนหลับขณะที่ผมยังเปียกชื้น จะทำให้ความชื้นจะแพร่กระจายไปยังที่นอน หมอน และกลายเป็นเชื้อรามารังควานศีรษะในระยะยาวได้ 

2. รังแค : ความชื้นจากผมที่ยังเปียกอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อรา ทำให้เรามีเชื้อราบนหนังศีรษะและเกิดเป็นรังแคตามมาได้ 

3. หนังศีรษะอักเสบ : เมื่อเรานอนหลับในขณะที่ผมเปียก ความชื้นสามารถทำให้หนังศีรษะเกิดการอักเสบ จนเกิดอาการคันบนหนังศีรษะได้ และหากเกิดอาการคันมากๆ จนเกาบ่อยๆ ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อ และทำให้หนังศีรษะลอกและเป็นแผลได้อีกด้วย  

4. ผมเสียและหลุดร่วงง่าย : ช่วงที่ผมเปียกเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางของเส้นผม รากผมจะอ่อนแอมาก ถ้าเรานอนตอนที่ผมยังเปียก ช่วงศีรษะของเราจะทับเส้นผม ซึ่งจะทำให้ผมเสียและขาดหลุดร่วงได้ง่ายกว่าตอนผมแห้งนั่นเอง 

 

ทราบกันอย่างนี้แล้ว ก่อนนอนอย่าลืมเป่าผมให้แห้งก่อนนะคะ 

 

อ้างอิง 

1. 11 พฤติกรรมต้องห้าม ยิ่งทำยิ่งล้าน ร่วง บาง, ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol Channel, https://channel.mahidol.ac.th/?page=view_info&id=2040, 18 ม.ค. 2561. 

2. ปัญหารังแค แก้ได้, ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=1130, 21 สิงหาคม 2560.