271

หากพูดถึงคอนแทคเลนส์ หลายๆ คนคงคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันเรานิยมใส่คอนแทคเลนส์แทนแว่นสายตากันอย่างแพร่หลาย นั่นก็เพราะว่าคอนแทคเลนส์มีความคมชัดในการมองภาพ สะดวกสบายในการใส่มากกว่า รวมถึงหาซื้อได้ง่าย และสามารถใส่เพื่อความสวยงามได้อีกด้วย แต่หากเราไม่ดูแลความสะอาดของคอนแทคเลนส์ให้ดี อาจทำให้ดวงตาติดเชื้อ และอาจเป็นอันตรายถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะ บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคอนแทคเลนส์และการใช้งานอย่างถูกต้องให้มากขึ้นค่ะ


คอนแทคเลนส์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้เป็น

1. คอนแทคเลนส์แบบรายวัน คือ ใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุกวัน

2. คอนแทคเลนส์แบบรายสัปดาห์ คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุก 1-2 สัปดาห์

3. คอนแทคเลนส์แบบรายเดือน คือ ใส่และถอดออกทุกวัน และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์อันใหม่ทุก 1 เดือน

4. คอนแทคเลนส์แบบรายปี ไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากต้องใช้การดูแลที่เข้มงวด

5. คอนแทคเลนส์ชนิดใส่ต่อเนื่อง ปกติจะไม่แนะนำให้ใช้ เนื่องจากต้องใส่ติดต่อกัน 2-4 สัปดาห์แล้วจึงเปลี่ยน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้มากกว่าแบบที่ใส่แล้วถอดทุกวัน


สิ่งสำคัญในการใช้คอนแทคเลนส์ คือ ต้องมีความเข้าใจในการใช้ เข้าใจการปฏิบัติตนในการใส่ ถอด และเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้คอนแทคเลนส์ มีดังนี้

- ก่อนอื่นต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์และดวงตา 

- ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์และกล่องใส่คอนแทคเลนส์ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามขั้นตอน ควรเลือกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อกระจกตา ขจัดคราบโปรตีนและสิ่งสกปรก ให้ความชุ่มชื้นแก่คอนแทคเลนส์ก่อนการสวมใส่

- อย่าใส่คอนแทคเลนส์ตอนนอน หรือขณะว่ายน้ำ และไม่ใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น

- อย่าใช้น้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อในการล้างหรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์

- ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องนานเกิน 8–10 ชั่วโมง/วัน ควรเปลี่ยนคอนแทคเลนส์ตามระยะเวลาทกำหนดสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้นๆ

- ขณะใส่คอนแทคเลนส์ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์ และรีบพบจักษุแพทย์ทันที


ภาวะผิดปกติหรือโรคที่อาจเกิดจากการใช้คอนแทคเลนส์

1. อาการตาแห้ง พบในผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์นาน 2-3 ปี การใส่คอนแทคเลนส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การไหลเวียนของน้ำตาที่กระจกตาลดลง อาจมีความจำเป็นต้องหยอดน้ำตาเทียมเพื่อลดอาการตาแห้ง

2. การอักเสบของกระจกตาและเยื่อบุตา 

3. การเกิดตุ่มอักเสบที่เปลือกตาด้านใน เกิดจากการระคายเคือง 

4. การอักเสบที่เยื่อบุผิวของกระจกตา จำเป็นต้องหยุดการใช้คอนแทคเลนส์จนกว่าแผลจะหายเสียก่อน

5. การติดเชื้อที่กระจกตา เป็นโรคอันตรายที่สุด เนื่องจากอาจส่งผลให้ตาบอดถาวรได้ สาเหตุเป็นได้ทั้งจากตัวผู้ใช้ น้ำยาที่ใช้กับเลนส์ หรือภาชนะบรรจุเลนส์ 


การใช้คอนแทคเลนส์มีประโยชน์ทั้งเรื่องสายตา และเพื่อความสวยงาม แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอื่นๆ จนถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ ดังนั้นการใช้และดูแลรักษาคอนแทคเลนส์อย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ก่อนตัดสินใจใส่คอนแทคเลนส์ อย่าลืมเลือกหาน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อกระจกตา ขจัดคราบโปรตีนและสิ่งสกปรก รวมถึงให้ความชุ่มชื้นแก่คอนแทคเลนส์ก่อนการสวมใส่ ไว้ใช้คู่กันด้วยนะคะอ้างอิง

1. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล./(2015).//คอนแทคเลนส์ ภัยใกล้ตา./สืบค้น 25 มีนาคม 2564,//จาก https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/คอนแทคเลนส์-ติดเชื้อ/

2. รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์./(2016).//การใช้งานคอนแทคเลนส์./สืบค้น 25 มีนาคม 2564,//จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital/th/services/knowledge/10192020-1103

3. รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์./(2016).//แพทย์แนะวิธีดูแลคอนแทคเลนส์อย่างถูกต้อง./สืบค้น 25 มีนาคม 2564,//จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/แพทย์แนะวิธีดูแลคอนแทค/