616


น้ำเกลือคืออะไร

น้ำเกลือคือสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ซึ่งความเข้มข้นที่นิยมใช้คือน้ำเกลือ 0.9% หมายถึงในน้ำ 100 มิลลิลิตร จะมีปริมาณเกลือ 0.9 กรัม ซึ่งชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Normal saline ซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับของเหลวในร่างกายของคนเรา น้ำเกลือมีประโยชน์หลายประการ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรู้จักประโยชน์ของน้ำเกลือไว้สำหรับล้างแผล ในความเป็นจริงแล้วนอกจากการล้างแผลน้ำเกลือยังมีประโยชน์อีกหลายประการยกตัวอย่างดังต่อไปนี้


1. ใช้ล้างจมูก เพื่อชะล้างน้ำมูก สิ่งสกปรก ฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ ทำให้โพรงจมูกสะอาดมากขึ้น สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ เป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล หรืออาการไซนัส ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของอาการลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การล้างจมูกสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กที่สามารถกลั้นหายใจได้เอง วิธีการล้างจมูกมีดังต่อไปนี้

• ล้างมือให้สะอาด อยู่ในท่าเตรียมพร้อมโดยโน้มตัวเข้าหาอ่างล้างหน้า แล้วเอียงศีรษะตะแคงให้รูจมูกข้างหนึ่งอยู่ในบริเวณอ่าง เพื่อน้ำเกลือจะได้ไหลออกไปยังอ่างล้างหน้า

• เทน้ำเกลือใส่แก้ว ใช้กระบอกฉีดยาขนาด 20 ซีซี ดึงกระบอกดูดสารละลายน้ำเกลือประมาณ 10 - 15 มิลลิลิตร แล้วจ่อที่ปลายจมูก อ้าปากและกลั้นหายใจ ฉีดน้ำเกลือให้ไหลผ่านโพรงจมูกจนออกมาจากรูจมูกอีกข้างหนึ่ง

• ค่อยๆ สั่งน้ำมูกเบาๆ เพื่อให้น้ำเกลือที่เหลือไหลออกมาให้หมด แล้วทำขั้นตอนเดียวกันใหม่กับรูจมูกอีกข้างหนึ่ง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ทิ้งสารละลายน้ำเกลือที่เหลือในภาชนะ ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่


2. น้ำเกลือหยดรูจมูก เพื่อลดความเหนียวข้นของน้ำมูก ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุจมูก บรรเทาอาการคัดจมูกในเด็กทารกและเด็กเล็กที่มีอาการหวัด มีการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือโพรงจมูกอักเสบ


3. ล้างตาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก เมื่อฝุ่นผงหรือสารระคายเคืองเข้าตา สามารถใช้น้ำเกลือล้างทำความสะอาดเศษฝุ่นผง หรือสิ่งสกปรกออกได้ 4. ล้างคอนแทคเลนส์ น้ำเกลือสามารถนำมาชะล้างสิ่งสกปรกจากคอนแทคเลนส์ แต่ไม่สามารถใช้แช่คอนแทคเลนส์ได้เนื่องจากน้ำเกลือไม่มีสารฆ่าเชื้อโรคและสารเพิ่มความชุ่มชื้นแก่เลนส์


5. น้ำเกลือกลั้วปากและลำคอ เพื่อความสะอาดและรักษาสุขอนามัยในช่องปาก ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย อาจใช้ในกรณีเป็นแผลในปาก ผ่าตัดฟันคุด แผลถอนฟัน โดยใช้วันละ 3 ครั้ง อมกลั้วครั้งละ 2 นาที 

ในการเลือกใช้ขนาดของน้ำเกลือขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งาน หากเป็นการล้างจมูกต้องใช้ติดต่อกันหลายวันอาจเลือกในรูปแบบขนาด 1000 มิลลิลิตร หรือใช้ในรูปแบบอุปกรณ์สำหรับล้างจมูกและผงเกลือแล้วแต่ความสะดวกของผู้ใช้ แต่หากใช้ปริมาณไม่มาก เช่น การล้างตา หรือล้างคอนแทคเลนส์ที่ต้องการใช้เพียงไม่กี่ครั้งอาจเลือกเป็นแบบ 100 มิลลิลิตร เป็นต้น


Reference

1. Medthai. 2021. 6 ประโยชน์ของน้ำเกลือ & วิธีการใช้น้ำเกลือให้ถูกวิธี !. [online] Available at: <https://medthai.com/น้ำเกลือ/> [Accessed 2 February 2021].