101

ภญ.รุ่งนภา ดวงเอ้ย

เภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส


มือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคได้ง่ายกว่าอวัยวะอื่นในร่างกายและเป็นทางผ่านของเชื้อโรคให้เข้าสู่ร่างกายเมื่อมือมีการสัมผัสกับปาก ตา จมูก เป็นต้น ดังนั้นการล้างมือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยควรล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมือที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสก็จะเป็นจุดส่งผ่านเชื้อทาง จมูก ปาก และตา ดังนั้นนอกจากการสวมใส่ Mask แล้ว การล้างมือก็จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยที่วิธีการล้างมือที่ดีที่สุดคือการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด นานเป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาทีต่อครั้ง เนื่องจากเชื้อโรคบางชนิด และ เชื้อ ไวรัส COVID-19 มีเกราะป้องกันด้านนอกทำจากโมเลกุลไขมันซึ่งละลายได้ดีในสารลดแรงตึงผิวในสบู่ และวิธีการล้างมือที่ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคควรล้างมือด้วยการถู 7 ท่าดังนี้


เอ็กซ์ต้า 1นาที | อย่าปล่อยให้เชื้อโรคลอยนวล


1. เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ ใช้ฝ่ามือถูกัน

2. ใช้ฝ่ามือถูบริเวณหลังมือ และใช้นิ้วถูบริเวณซอกนิ้ว

3. ใช้ฝ่ามือถูบริเวณฝ่ามือ และใช้นิ้วถูบริเวณซอกนิ้วเช่นกัน

4. ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือด้านตรงข้าม

5. ใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือโดยรอบ

6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7. ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ


อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าการล้างมือที่ดีที่สุดคือการล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ แต่ถ้าหากไม่สะดวกสามารถใช้ Alcohol gelล้างมือแทนได้ โดยแอลกอฮอล์เจลต้องมีความเข้มข้น Alcohol 70% V/V เพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เช่นกัน


Reference

http://foodsan.anamai.moph.go.th/main.php?filename=index2017