175

ภญ.สิริญา อภิวงศ์

เภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส


เราแปรงฟันเพื่ออะไร

การแปรงฟัน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดช่องปาก ขจัดเศษอาหารตกค้าง กำจัดและควบคุมคราบจุลินทรีย์บนผิวฟัน ทำให้รู้สึกปากสะอาดสดชื่น การแปรงฟันเป็นวิธีการป้องกันโรคฟันผุที่มีประสิทธิภาพ


การแปรงฟันที่ถูกวิธี

1. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี คือ วิธี Horizontal scrub หรือวิธีถูไป-มา

2. สำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า 6 ปี และผู้ใหญ่ ใช้วิธี Modified Bass หรือวิธีขยับปัด


เวลาที่ใช้แปรงฟัน

ความสะอาดของช่องปาก ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการแปรงฟัน และการขจัดคราบจุลินทรีย์ การแปรงฟันแต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 2 นาที เพื่อให้ฟลูออไรด์ในยาสีฟันเคลือบผิวฟัน ควรแปรงฟันให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจแปรงฟันเพิ่มเติมในหลังมื้ออาหาร โดยที่สำคัญที่สุดคือการแปรงฟันก่อนนอน เพราะช่วงนอนหลับถ้ามีอาหารตกค้างในช่องปาก จะเกิดการบูดเน่าทำให้มีกลิ่นปากรุนแรง 


ไม่ควรแปรงฟันตอนไหน

เราไม่ควรแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดสูง เช่น น้ำส้ม น้ำผลไม้ โซดา หรือน้ำสลัด เพราะความเป็นกรดของอาหารจะทำให้เคลือบฟันของเราอ่อนลง เมื่อแปรงฟันก็จะทำให้ฟันสึกกร่อนได้ค่ะ ดังนั้นควรแปรงฟันหลังรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดสูง ประมาณ 30-60 นาที


สรุป

1. แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และอีก 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนเข้านอน

2. ความสะอาดของช่องปาก ไม่ได้ขึ้นกับว่าต้องแปรงฟันบ่อยมากๆ แต่ขึ้นกับต้องแปรงฟันให้ถูกวิธี แปรงฟันให้สะอาด และแปรงฟันนานประมาณ 2-3 นาที 

3. แปรงลิ้นทุกครั้งหลังแปรงฟัน และใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

4. เลือกแปรงสีฟันที่ขนแปรงอ่อนนุ่ม เลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ


อ้างอิง

1. การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ประตู...สู่สุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัยของชีวิต, สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, http://dental2.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/dental/ewt_dl_link.php?nid=962

2. แปรงฟัน-ถูกวิธี-ฟันดีตลอดชีวิต, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. จะแปรงฟันเมื่อไรดี, บทความหมอชาวบ้าน