130

ภญ.สิริญา อภิวงศ์


กรมอนามัยแนะดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นหน้าฝน เสี่ยงป่วยง่าย ย้ำกินผักผลไม้รสเปรี้ยว เพิ่มวิตามินซี ออกกำลังกายเป็นประจำ สร้างภูมิต้านทาน


นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ยิ่งช่วงหน้าฝน ประชาชนควรหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มักได้รับผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุจึงต้องมีความเข้าใจและรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองและลูกหลานอย่างปลอดภัย เพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศ และป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัด เพราะหากป่วยเป็นไข้หวัดและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดี อาจส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุด 


แต่หากเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคหวัดแล้ว เราก็ยิ่งต้องดูแลตัวแลตัวเองให้ดี เพื่อให้หายเร็วขึ้น โดย


  1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง องุ่น สับปะรด เป็นต้น
  2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  3. ดื่มน้ำให้เพียงพอจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ร่างกาย
  4. ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละ 30 นาที
  5. พักผ่อนให้เพียงพอ
  6. ใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
  7. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นหวัด
  8. ใส่หน้ากากอนามัย


หากปฎิบัติตามนี้ได้ ก็จะทำให้หายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคหวัดได้เร็วขึ้นค่ะ


อ้างอิง 

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, ดูแลตัวเองช่วงหน้าฝน เลี่ยงเจ็บป่วยง่าย

2. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, การดูแลลูกน้อยช่วงหน้าฝน