739สมัครง่าย ได้เงินสมทบ ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ