181

“พนักงานคือจิตวิญญาณขององค์กร” และเปรียบได้กับชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรคอยทำงานประสานขับเคลื่อนให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างปกติ บางคนเป็นเฟือง บางคนเป็นน็อต แม้หน้าที่จะแตกต่างแต่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน หากฟันเฟืองหรือน็อตตัวใดอยู่ผิดที่หรือทำงานไม่ปกติ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องจักรโดยรวม การจัดสรรพนักงานในแต่ละตำแหน่ง จึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


ปัจจุบันแทบทุกองค์กรมีกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกกำหนดคุณสมบัติและมีแผนฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานมากมายแต่จะมีเครื่องมือใดมาช่วยทำให้เรามั่นใจว่าได้ “Put the right man on the right job”