จับคู่อิ่ม

อิ่ม สุด คุ้ม 3 อย่าง 50 บาท

อิ่ม สุด คุ้ม 3 อย่าง 50 บาท

เลือกจับคู่อาหารชุด A หรือ ชุดB + เครื่องดื่ม หรือขนมหวาน 1 อย่าง