1.0 k

เปาครีมกลิ่นนมฮอกไกโด

เปาครีมกลิ่นนมฮอกไกโด

Hokkaido Milk Cream Pao

สอดไส้ครีมกลิ่นนมฮอกไกโด หอม นุ่มละมุน


ราคา : ลูกละ 15 บาท


อิ่มครบ จบทุกมื้อที่ 7-Eleven