374
มาตรฐานร้านปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

มาตรฐานร้านปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

มาตรฐานร้านปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

พนักงานและลูกค้าโปรดปฏิบัติดังนี้ ก่อนเข้าร้าน 7-Eleven ทุกครั้ง