1.0 k
คนไทยไม่ทิ้งกัน

คนไทยไม่ทิ้งกัน

CP ALL 7-Eleven มอบชุด PPE 10,000 ชุด ให้กับ 5 โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับผู้ป่วยโควิด-19 และมอบเงิน 77 ล้านบาทให้กับ 77 รพ. ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19