3.2 k

7-Eleven รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก 1 ม.ค. 2563

ไม่มีถุงพลาสติกก็ช้อปปิ้งได้ พกถุงผ้าติดตัวไว้ ไม่ง้อถุงพลาสติก 


ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขานรับนโยบายภาครัฐ เปลี่ยนถุงเป็นบุญ ร่วมสมทบทุนให้กับ 77 รพ. ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ