140

รู้หรือไม่ ลานอเนกประสงค์รักษ์โลกที่รร.บ้านศรีบุญเรืองช่วยลดพลาสติกกว่า 800 กิโลกรัม

โดยซีพี ออลล์ เดินหน้า 7 Go Green ร่วมกับ ชอยส์ มินิ สโตร์ และ Green Road เปลี่ยนขยะพลาสติก เป็น "ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก" แห่งที่ 3 ซึ่งโครงการดีๆแบบนี้เกิดจาก บริษัท ชอยส์ มินิ สโตร์ จำกัด ผู้บริหารร้านสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น ในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมกับ CP ALLและ Green Road ส่งมอบ "ลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก" ให้กับรร.บ้านศรีบุญเรือง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


 


ซึ่งเป็นลานกีฬาที่มีส่วนผสมของขยะพลาสติกกำพร้าที่ผ่านการคัดแยกจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 5 สาขา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมกับวัตถุดิบหลักในการผสม eco-concrete ใช้ทำพื้นสนามให้น้องๆ โดยน้องเปาจะพาไปดูวิธีการทำตามนี้ 


 ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวมพลาสติกกำพร้าจากถังคัดแยกขยะหน้าร้าน 7-11ในพื้นที่เชียงใหม่จำนวน 5 สาขาและพลาสติกจากศูนย์กระจายสินค้าของ CP ALL 


 ขั้นตอนที่ 2 : ส่งต่อขยะพลาสติกเข้าสู่กระบวนการ Upcycling ไปยังโรงงาน Green Road ที่เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลเพื่อทำการรีไซเคิลกันต่อไป 


 ขั้นตอนที่ 3 : ดำเนินการทำ eco-concrete และกลายเป็นพื้นสนามลานกีฬาอเนกประสงค์รักษ์โลก


ลานอเนกประสงค์ รร.บ้านศรีบุญเรือง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ลดพลาสติกไป 834 กก. เทียบเท่า 860 kgCO2e นอกจากที่เชียงใหม่แล้ว ลานอเนกประสงค์รักษ์โลกก็สำเร็จไปแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาอเนกประสงค์รร.เกาะพะงันศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี , ลานอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองอุ่ม จ.มหาสารคาม และลานกีฬาอเนกประสงค์ รร.บ้านศรีบุญเรือ จ.เชียงใหม่ เจ๋งสุดๆไปเลย