6.5 k

กทม x ซีพี ออลล์ ผนึกกำลัง เร่งปลูกป่า 1 ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ผ่านโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” สร้าง “Green Living” ต่อเนื่องปีที่ 3


ในยุคที่ทรัพยากรธรรมชาติกำลังหมดไป วิกฤตสภาพอากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เป็นสัญญาณว่าโลกสิ้นสุดยุคโลกร้อน (Global Warming) และเข้าสู่ยุคโลกเดือด (Global Boiling) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความจำเป็นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ประเทศไทยในฐานะสมาชิกภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) รัฐบาลไทยจึงได้จัดทำร่างแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 โดยมีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายหลังปี พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 20 – 25 จากกรณีปกติ


ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ตามนโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง พร้อมเดินหน้าผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านนโยบาย “Green Living” ภายใต้โครงการ “ปลูกป่า​ ปลูกอนาคต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ โดยได้วางเป้าปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นภายในปี 2568 เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมจับมือ กรุงเทพมหานคร จัดงานสัมมนา “เครือข่ายปลูกป่า ปลูกอนาคต” และส่งมอบกล้าไม้​ 180,000 ต้น แก่ กว่า​ 200 ชุมชนนายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า โครงการ “ปลูกป่า​ ปลูกอนาคต” มีจุดประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลในระบบนิเวศ และสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น โดยมีแผนการบูรณาการ CP ALL Planting Model คือ สนับสนุนตั้งแต่ ต้นน้ำ (Upstream) – สนับสนุนโรงเรียน มหาวิทยาลัยและชุมชนทั่วประเทศ ทำหน้าที่เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ อนุบาลกล้าไม้, กลางน้ำ (Midstream) – ส่งมอบกล้าไม้ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาทิ ป่าล้อมวัด, โคก หนอง นา, ส่งเสริมพนักงานปลูกฯ และ ปลายน้ำ (Downstream) – จัดเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้เพื่อขอการรับรองผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกในอนาคต โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมไปได้มากกว่า 3,467 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์พิเศษและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่วมกัน เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้เชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศปฎิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด โดยลูกค้าจะได้หยดน้ำเพื่อนำไปปลูกต้นไม้บน 7APP ผ่านชาเลนจ์ “แค่ไม่รับ =ปลูกต้นไม้” โดยปัจจุบันมีต้นไม้ที่เตรียมการนำไปปลูก จำนวนกว่า 700,000 ต้น ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ร่วมกับกทม.จำนวนกว่า​ 100,000 ต้น ในครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในต้นไม้จากแคมเปญ “แค่ไม่รับ=ปลูกต้นไม้” โดยมีแผนที่จะนำต้นไม้ไปปลูกจริงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจนครบ ภายในปี 2568 ด้าน นาย​พรพรหม​ ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามตัวแทนของ รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ​กล่าวว่า “โครงการ ปลูกป่า ปลูกอนาคต เป็นโครงการที่สามารถช่วยกทม.ได้เยอะ เนื่องจากทาง กทม. มีการส่งเสริมให้ชุมชน มีอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ ให้กับตนเอง ผ่านการเพาะกล้าไม้ อีกทั้งยังถือเป็นโมเดลที่สามารถต่อยอดให้กับหลาย ๆ เขตในพื้นที่ กทม. อีกด้วย สอดคล้องกับโครงการ ธนาคารกล้าไม้ ซึ่งถ้ามีภาคเอกชน อย่าง ซีพี ออลล์ มอบกล้าไม้ให้กับเรา ตรงนี้จะสามารถนำไปเพาะต่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ต้องขอบคุณทาง ซีพี ออลล์ มากครับ”


ภายในงานได้จัดพิธีส่งมอบกล้าไม้จากโครงการปลูกป่า ปลูกอนาคตที่ซีพี ออลล์ ได้สนับสนุน งบประมาณให้ชุมชนเพาะกล้าไม้ มาส่งมอบสู่โครงการปลูกต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 180,000 ต้น ในฤดูกาลปลูก ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ชุมชนเครือข่ายนำกล้าไม้ไปปลูกเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวร่วมกัน เรียกได้ ว่าเป็น “ป่าไม้ จากชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” นั่นเอง ซีพี ออลล์ พร้อมเดินหน้าโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” สู่เป้าหมาย 1 ล้านต้นให้ได้ภายในปี 2568 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกับชุมชน และสังคม
“ปัจจุบัน พื้นที่สีเขียว น้อยลงไปทุกที ถ้าพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น จากการสนับสนุนของ ซีพี ออลล์ ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ความมั่นคง ทางวัฏจักรในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ หรือแม้แต่สัตว์ ดีใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเป็นป่าผืนหนึ่ง” พระครูปลัดวรเมศร์  สติสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบวรสังฆาราม จ.สุรินทร์ ตัวแทนรับมอบกล้าไม้ในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต”ตรวจสอบยอดปลูกต้นไม้ได้ที่ 7App

https://www.7eleven.mobi/navPage/SE150?miniappid=df20aba8-0a43-40bb-8b52-eba4810a5108

ระยะเวลารายการ : เริ่ม 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2566 นี้

ดาวน์โหลด 7-Eleven TH Application