พัฟเบอร์เกอร์แฮมชีส

พัฟเบอร์เกอร์แฮมชีส

Also from us
  • ฟุตลองห่อหมก

   ฟุตลองห่อหมก

  • ไส้กรอกเบคอนสไปซี่

   ไส้กรอกเบคอนสไปซี่

  • ลองเบอร์เกอร์กะเพรา

   ลองเบอร์เกอร์กะเพรา

  • ลองเบอร์เกอร์สลัดไก่สไปซี่

   ลองเบอร์เกอร์สลัดไก่สไปซี่

  • เบอร์เกอร์หมูทงคัตสึ

   เบอร์เกอร์หมูทงคัตสึ

  • เบรดเบอร์เกอร์แฮมชีส

   เบรดเบอร์เกอร์แฮมชีส

  • เบอร์เกอร์หมูชีส

   เบอร์เกอร์หมูชีส

  • หมูยอพริกสด

   หมูยอพริกสด

  • เบอร์เกอร์ทริปเปิ้ลชีสแฮม

   เบอร์เกอร์ทริปเปิ้ลชีสแฮม

  • ไส้กรอกเยอรมันเบคอน

   ไส้กรอกเยอรมันเบคอน

  • หมูยอกริลล์

   หมูยอกริลล์

  • เบอร์เกอร์ ข้าวเหนียวไก่ทอด

   เบอร์เกอร์ ข้าวเหนียวไก่ทอด

  • เบอร์เกอร์ ข้าวเหนียวหมูทอด

   เบอร์เกอร์ ข้าวเหนียวหมูทอด