35.1 k

ALL member แจกจัดหนัก แลกจัดเต็ม

รายการ ALL member แจกจัดหนัก แลกจัดเต็ม คือรายการพิเศษเฉพาะสมาชิก ALL member เท่านั้น สำหรับการรับสิทธิ์ชิงรางวัลมาจากการใช้แต้ม ALL member ที่สะสมมาเป็นสิทธิ์ในการชิงรางวัล ซึ่งแต้ม ALL member จะได้รับมาจากการซื้อสินค้าปกติที่ร้าน 7-Eleven หรือ รายการแจกแต้มพิเศษต่างๆ การส่งสิทธิ์ชิงรางวัลใช้ 1 แต้ม เท่ากับ 1 สิทธิ์ชิงรางวัล จำกัดสิทธิ์ในการชิงรางวัลสูงสุด 200 สิทธิ์ ตลอดทั้งรายการต่อหนึ่งสมาชิก ALL member สามารถส่งสิทธิ์ชิงรางวัลผ่าน 7App เท่านั้น โดยมีรายละเอียดของรางวัลดังนี้


รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB (Cosmic Black 5 รางวัล / Cosmic Gray 5 รางวัล) มูลค่า 39,900 บาท พร้อม แต้ม ALL member 1,000,000 แต้ม (มูลค่า 10,000 บาท) รวมมูลค่ารางวัลละ 49,900 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวม 499,000 บาท 

รางวัลที่ 2 แต้ม ALL member 1,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 60 รางวัล มูลค่ารวม 600,000 บาท


มูลค่าของรางวัลทั้งหมดรวมกว่า 1 ล้านบาท


ระยะเวลาของรายการ : 24 พฤษภาคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23.59 น.)

ระยะเวลาในการส่งสิทธิ์ : 24 พฤษภาคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23.59 น.)


วิธีการร่วมรายการชิงรางวัล1. เปิด 7App  และกด Banner ทางเข้าเพื่อเข้าสู่รายการ

2. กดยอมรับเงื่อนไขกิจกรรม และกดตกลง

3. กดปุ่มส่งสิทธิ์

4. กรอกจำนวนสิทธิ์ชิงรางวัล โดยใช้แต้ม ALL member 1 แต้ม จะเท่ากับ 1 สิทธิ์ในการชิงรางวัล

5. กดตกลงในการยืนยันส่งสิทธิ์ สิทธิ์จะเข้าระบบอัตโนมัติ

*จำกัดการส่งสิทธิ์ชิงรางวัลได้ไม่เกิน 200 สิทธิ์ (หรือ 200 แต้ม)ตลอดทั้งรายการ 


การจับรางวัล และประกาศผลรางวัล

ทำการจับรางวัล : วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยมอบหมายให้ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตและ จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 โครงการคิวบิส ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

หมายเหตุ : ในการจับรางวัลจะมีตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนของหน่วยงานราชการ มาร่วมเป็นสักขีพยาน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : ประกาศชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผ่านทาง www.facebook.com/7ElevenThailand, www.7eleven.co.th, ช่องทาง 7App และ Line CP ALL 7Eleven TH

รับรางวัล : วันที่ 4 กันยายน 2563


เงื่อนไขอื่นๆในการเข้าร่วมรายการ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการ เฉพาะลูกค้าที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH อัพเดทเวอร์ชันปัจจุบันได้เท่านั้น Log in 7App ด้วย Facebook / Google Account / E-mail หรือ Apple ID และเป็นสมาชิก ALL member 

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 1 ท่าน/บัตรประชาชน จะมีเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น หากท่านลงทะเบียนเกิน 1 สิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการลงทะเบียนทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.จำกัดสิทธิ์ในการชิงรางวัลสูงสุด 200 สิทธิ์ ตลอดทั้งรายการต่อหนึ่งสมาชิก ALL member ที่ลงทะเบียนใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน 7-Eleven TH แล้วกดเข้าที่ Banner ของรายการ ALL member แจกจัดหนัก แลกจัดเต็ม ยอมรับเงื่อนไขของกิจกรรม “ชิงรางวัลสุดพิเศษ”

4. ผู้ร่วมรายการจะสามารถใช้แต้ม ALL member แลกเป็นสิทธิ์ในการชิงรางวัล โดยกำหนดว่า 1 แต้มเท่ากับ 1 สิทธิ์ชิงรางวัล และผู้ร่วมรายการหนึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการชิงรางวัลคนละไม่เกิน 200 สิทธิ์ตลอดทั้งรายการ (เท่ากับ 200 แต้ม) ซึ่งเมื่อกดยืนยันการใช้สิทธิ์แล้ว ระบบจะตัดแต้ม ALL member ของผู้ร่วมรายการโดยอัตโนมัติ และจะไม่สามารถยกเลิกรายการในภายหลังได้

5. สิทธิ์ในการชิงรางวัลจะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสีของรางวัล โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128GB /สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล 1,000,000 แต้ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลไปยังบัญชีสมาชิก ALL member ที่ตรงตามชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลเท่านั้น

7. ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการลงทะเบียน เฟซบุ๊ค, อีเมลล์ หรือเบอร์โทร ที่ไม่มีอยู่จริง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ปฏิเสธการร่วมรายการในเวลานั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ผู้ร่วมรายการและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่มีชื่อตรงตามบัตรประชาชนเท่านั้น

9. หากผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล / ท่าน / 1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่เล่นรายการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 – 23 กรกฎาคม 2563

10. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 

11. ภาพของรางวัลในสื่อเป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

12. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือสิ่งของอื่นใดได้

13. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเอง เช่น ค่าภาษี VAT เป็นต้น

14. ผู้ที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล

15. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พนักงานและครอบครัวของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงรางวัล

18. ผู้ร่วมรายการถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

19. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

20. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อรับของรางวัลทางโทรศัพท์ จำนวน 3 ครั้ง หากไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ส่งเอกสารยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ทันที

21. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)

22. สินค้ายกเว้นที่ไม่นำมาร่วมรายการ ได้แก่ เหล้า, เบียร์, บุหรี่, ไพ่, นมผงสูตรสำหรับเด็กแรกเกิด-1ปี, ชาชงสมุนไพร, น้ำตาลทรายขาว 1 กก., บัตรโทรศัพท์ทุกชนิด, สลิปเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ทุกชนิด, บัตรA-Cash, บัตรเกมส์, สลิปเกมส์, สลิปช่องรายการ, และสลิปอินเตอร์เน็ตทุกชนิด, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บแล็ต, กล่องรับสัญญาณทุกชนิด, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้า TEN TEN, TG59, Holen, Kokubu, Morning Kiss, โมนันทิตา, สมุนไพรหอมระเหย Anona, กลุ่มยา, เวชภัณฑ์, เวชสำอางและเครื่องมือแพทย์, บริการเติมเงิน Smart Purse, แพ็คเกจทรูทุกประเภท, แสตมป์ไปรษณียากร, ตั๋วเครื่องบิน, สินค้าการกุศล, พรีเมี่ยมทุกชนิด, 24-Catalog, Shopat24

23. สาขายกเว้นไม่ร่วมรายการโปรโมชั่น : เกาะหลีเป๊ะ, เกาะพงัน, เกาะเต่า, เกาะเสม็ด, เกาะช้าง, เกาะยาว, เกาะพีพี, เกาะสีชัง, บางละมุง, อ่าวนาง, อุ้มผาง, สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ, Airport Link, ร้านค้าสวัสดิการการบินไทย, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, เมเจอร์รังสิต, หมอชิต2, Sky lane, รพ.รามาธิบดีฯ