457

บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* ที่ 7-Eleven

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ได้ก็ได้ครบ 5 ครั้ง/รอบบัญชี และมียอดขั้นต่ำ 300 บาท/ เซลล์สลิป และรับคืน 1% เมื่อมียอดใช้ไม่ครบ 5 ครั้ง/รอบบัญชี และมียอดใช้ไม่ถึง 300 บาท/เซลล์สลิป