23.6 k

ลุ้น Fun ลุ้น Fin

เลือกลุ้นรางวัลเป็นคู่ กับ ดัชมิลล์ มูลค่ากว่า 3,380,000 บาท เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ดัชมิลล์ ชนิดใดก็ได้ที่ 7-eleven ทุก 1ชิ้น รับ 1 สิทธิ์ 

พิเศษ ALL member รับสิทธิ์ x2 ร่วมลุ้นชิงโชคผ่านสแกน QR code ท้ายใบเสร็จ 7-eleven