714

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก รับส่วนลด ที่พัก ที่กิน ที่เที่ยว ทั่วไทย

เพียงแสดงความเป็นสมาชิก ALL member โดยการแสดงหน้าจอ 7App กดหน้าสมาชิก หรือ แสดงบัตรสมาชิก ALL member เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไขการร่วมรายการ

1. สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก ALL member เท่านั้น

2. ผู้รับสิทธิ์ต้องแสดงความเป็นสมาชิก ALL member โดยการแสดงหน้าจอ 7App กดหน้าสมาชิก หรือ แสดงบัตรสมาชิก ALL member เพื่อรับสิทธิพิเศษ

3. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดความผิดพลาดจากระบบการพิมพ์ หรือ จากทางเทคนิค หรือ สินค้าขาด/หมดก่อนกำหนด