13.6 k

ตรุษจีนนี้ จองสินค้าไหว้ได้ที่นี่ 7-Eleven

โทรสั่งจองที่ 02-7807600 (24 ชม.) และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ร่วมรายการ

สินค้าจำหน่ายในรูปแบบแช่แข็ง

เปิดสั่งจอง : วันที่ 1 - 13 ม.ค. 2563 (Call Center ปิดสั่งจองวันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 23.56 น.)

รับสินค้า : วันที่ 20-23 ม.ค. 2563 (ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งวันรับสินค้าอีกครั้ง)

การรับสินค้า : แสดงหลักฐานการรับสินค้า (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้ 

  1. SMS
  2. ใบเสร็จรับเงินร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
  3. บัตรประชาชน