พิเศษโปรโมชั่นในเดือนเกิด สำหรับสมาชิก ALL member

พิเศษโปรโมชั่นในเดือนเกิด สำหรับสมาชิก ALL member

- สิทธิ์จะได้รับภายใน 24 ชม.หลังจากการสมัคร
- สิทธิ์ใช้ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันเกิด จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
- สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน 7-Eleven เพียงแสดงความเป็นสมาชิก

1 มิ.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562