10

วิธีลดไข้สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ไข้คืออาการที่อุณหภูมิของร่างกายสูงกว่าปกติ โดยเมื่ออุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสจะถือว่ามีไข้ อาการไข้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองเมื่อมีการติดเชื้อโรค (เชื้อไวรัส,แบคทีเรีย) หรือมีเจ็บป่วยจากสาเหตุบางอย่างเช่น การที่ร่างกายขาดน้ำจากอุณหภูมินอกร่างกายสูงมากๆ หรืออุจจาระร่วง การมีแผลผ่าตัด หรือโรครูมาตอยด์เป็นต้น เมื่อมีไข้สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก อาจทำให้เกิดสภาวะขาดน้ำ และอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองได้ ผู้ป่วยอาจมีอาการสับสน หรืออาจมีอาการชักได้

เมื่อมีอาการไข้ สามารถรับประทานยาลดไข้เช่นยาพาราเซตามอล ซึ่งมีทั้งขนาดเม็ดและขนาดน้ำ โดยผู้ใหญ่ไม่ควรรับประทานยาพาราเซตามอลเกินวันละ 4 กรัม และไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 5 วัน สำหรับเด็ก ควรรับประทานยาตามที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เภสัชกร หรือตามที่ฉลากกำหนด  สามารถรับประทานยาพาราเซตามอลร่วมกับการเช็ดตัวเมื่อมีไข้สูง รวมถึงการใช้แผ่นเจลลดไข้วางบนหน้าผากและตามข้อพับเพื่อระบายความร้อนร่วมด้วย

ทั้งนี้ ถ้าอาการไข้ไม่ลดลงหลังจากรับประทานยาภายใน 2-3 วัน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการไข้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

  1. https://medthai.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89/
  2. https://www.pobpad.com/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89
  3. https://www.rakluke.com/article/24/121/4606/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88
  4. http://www.bangkokhealth.com/health/article/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89-fever-670

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/177/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%89/