เครื่องดื่ม

ไข่เค็มนมสดปั่น

ไข่เค็มนมสดปั่น

หวานมันกลมกล่อม กลิ่นหอมไข่เค็ม

ไข่เค็มมัคคิอาโตเย็น

ไข่เค็มมัคคิอาโตเย็น

หวานมันกลมกล่อม กลิ่นหอมไข่เค็ม

ไข่เค็มนมสดเย็น

ไข่เค็มนมสดเย็น

หวานมันกลมกล่อม กลิ่นหอมไข่เค็ม