117

น้ำพริกอ่อง

กับข้าวพร้อมทาน อาหารเหนือ
ราคา40 บาท