112

แกงเหลืองปลายอดมะพร้าว

กับข้าวพร้อมทาน อาหารใต้…หรอยจังฮู้
ราคา45 บาท