126

หมูคั่วกลิ้ง

กับข้าวพร้อมทาน อาหารใต้…หรอยจังฮู้
ราคา35 บาท